NLHI is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

The Netherlands Heart Institute has offical status as a charity (ANBI status) with the Netherlands tax office. This requires us to publish certain documents and information. Below you find that information in Dutch.

Het Netherlands Heart Institute staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als “Stichting Netherlands Heart Institute”. De stichting is in 2013 opgericht en heeft per 1 januari 2016 alle medewerkers en activiteiten van het KNAW instituut ‘Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland’ (ICIN) overgenomen.

Netherlands Heart Institute is, in navolging van ICIN, een samenwerkingsverband van de Nederlandse academische afdelingen cardiologie.

Ons RSIN is 853125909. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58652205. Ons DUNS nummer is 49-110-7522.

Onze verdere contactinformatie vindt u op onze Contactpagina

Het doel van het Netherlands Heart Institute is gedefinieerd in de statuten:

a. het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek naar preventie en genezing van hart- en vaatziekten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samenwerking met de afdelingen cardiologie van de universitaire (medische) centra in Nederland, en door fondsenwerving. 

NLHI kende tot nu toe de volgende bestuursleden:

  • Pieter Doevendans (voorzitter) (2016 – heden)
  • Wouter Jukema (2019 – heden)
  • Jan Weijers (2016 – 2019)
  • Dirk Jan Duncker (2016 – 2018)
 

Page Up